Konserwacja kosiarki

Kosiarka, zarówno elektryczna jak i spalinowa, tak jak każde urządzenie mechaniczne wymaga okresowych przeglądów. Jest podstawowym sprzętem ogrodniczym, tak więc prawidłowa konserwacja kosiarki powinna stać się rutyną każdego posiadacza trawnika. Dobrym momentem dla przeprowadzenia tych czynności jest zakończenie sezonu. Przegląd gwarantuje, że po postoju zimowym urządzenie będzie sprawne, gotowe do bezpiecznej pracy.

konserwacja kosiarki

W czasie przeprowadzania czynności przeglądowych należy stosować się do szczegółowych zaleceń producenta urządzenia zawartych w instrukcji obsługi. Pamiętaj, aby przestrzegać również godzinowych lub sezonowych okresów konserwacji. Praca w warunkach niekorzystnych wymaga częstszych konserwacji niż podano poniżej. Tylko poprawne zabezpieczenie i konserwacja kosiarki na zimę gwarantuje Ci bezproblemowe uruchomienie sprzętu przy pierwszym koszeniu w sezonie. Zanim przystąpisz do konserwacji, koniecznie odłącz przewód wysokiego napięcia od świecy zapłonowej lub odłącz przewód zasilający z gniazdka, jeżeli korzystasz z kosiarki elektrycznej.

Konserwacja obudowy

Pierwszym krokiem powinno być dokładne wyczyszczenie sprzętu – zarówno od góry, jak i od spodu. Należy dokładnie oczyścić urządzenie z pozostałej trawy oraz ziemi. Zwróć uwagę szczególnie na wewnętrzną część kosiarki, gdzie zazwyczaj zbiera się najwięcej zanieczyszczeń. Do tego celu możesz użyć sprężarki, węża ogrodowego lub zwykłej szczotki. Zrezygnuj jednak z myjki ciśnieniowej, ponieważ silny strumień wody mógłby zniszczyć delikatne elementy kosiarki.

Pamiętaj, aby po oczyszczeniu zabezpieczyć przed korozją spód kosiarki. Ponadto, linki gazu oraz uruchamiania silnika powinny być dokładnie oczyszczone oraz przesmarowane. Warunkuje to ich lekką pracę, bez wyczuwalnych zacięć.

Ostrzenie i wyważanie noża tnącego

Nic tak nie szkodzi trawie jak strzyżenie tępym nożem. Jej końcówki są poszarpane i zżółknięte, co sprzyja utracie wody i rozwojowi chorób. Ponadto, tępym ostrzem łatwo wyrwać trawę z ziemi. Po koszeniu trawnik wygląda jak sfilcowany i jest wyblakły. Co więcej, koszenie niewyważonymi nożami może spowodować uszkodzenie silnika kosiarki, a ponadto powoduje wibracje całego urządzenia, a tym samym bardzo zmniejsza się komfort pracy.

O ile kontrolę stanu noży możesz wykonać samodzielnie (oczywiście w rękawicach ochronnych i przy zdjętym przewodzie ze świecy), o tyle naostrzenie i wyważenie ostrzy wymaga specjalnego sprzętu. Jeżeli nie posiadasz go, niezbędna będzie pomoc specjalistów w serwisie.

Wymiana świecy zapłonowej

Zadaniem świecy zapłonowej jest wytworzenie iskry elektrycznej do zapłonu mieszanki paliwowo- powietrznej. Niewłaściwe działanie świecy powoduje nierówną pracę silnika, trudności przy uruchomieniu kosiarki. Może prowadzić również do uszkodzenia silnika, a co za tym idzie – kosztownych napraw.

W pierwszej kolejności należy świecę wyjąć oraz oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń. Nadaje się do tego zwykła szczotka druciana. Jednakże, aby zapewnić właściwą pracę silnika kosiarki należy wymienić świecę zapłonową przynajmniej raz na rok. Najlepiej czynność tę wykonać wraz z innymi czynnościami konserwującymi.

Czyszczenie filtra powietrza

Czy wiesz, że brudny, zapiaszczony lub zamoczony filtr powietrza przyczynia się strat finansowych?Jest on odpowiedzialny za efektywne spalanie, tak więc, gdy pozostaje zanieczyszczony, silnik zużywa nadmierne ilości paliwa. W skrajnej sytuacji możliwe są również zakłócenia w równomiernej pracy jednostki napędowej spowodowane wzrostem oporów ssania powietrza. Może to doprowadzić do unieruchomienie kosiarki. Filtry zachowują swą skuteczność przez wiele lat lecz należy pamiętać o corocznym czyszczeniu.

Jeżeli kosiarka posiada papierowy filtr powietrza, należy oczyścić go, postukując o twarde podłoże. Gąbkowy filtr powietrza należy wyjąć, umyć w wodzie z mydłem, a po wyschnięciu nasączyć olejem i na powrót zamontować.

Konserwacja układu paliwowego

Kosiarkę spalinową, przechowywaną bez pracy dłużej niż 30 dni, należy zabezpieczyć i opróżnić z paliwa przed ponownym uruchomieniem. W ten sposób uchronisz ją przed zażywiczeniem systemu paliwowego lub istotnych części gaźnika.

Jeżeli w zbiorniku paliwowym pozostała niewielka ilość, wystarczy je wypalić, pozwalając kosiarce pracować aż do całkowitego zużycia paliwa. Jeżeli jest go więcej, należy odlać je do kanistra, po czym wypalić pozostałe resztki. Czasami samo spuszczenie paliwa nie wystarczy i trzeba dokładnie przejrzeć oraz wyczyścić cały układ paliwowy.

Wymiana oleju silnikowego

Główną funkcją oleju silnikowego jest ochrona silnika przed zużyciem mechanicznym związany z występowaniem zjawiska tarcia. Wraz z tarciem pojawia się ciepło, a ciepło prowadzi do jeszcze większego zużycia części metalowych i zakłóca prace części ruchomych. Działanie silnika i proces spalania powodują, że olej traci właściwości, nie mogąc w efektywny sposób smarować i chłodzić elementów silnika. Dwie podstawowe przyczyny takiego stanu rzeczy to nagromadzenie zanieczyszczeń oraz utrata właściwości dodatków uszlachetniających.

Olej silnikowy należy wymienić zanim dodatki całkowicie utracą swoje właściwości i zanim poziom zanieczyszczeń spowoduje uszkodzenie silnika. Najlepiej zająć się tym bezpośrednio po wypaleniu paliwa, gdy silnik jest wciąż nagrzany. Niektóre kosiarki posiadają korki do zlewania oleju. Jeżeli jednak twój model nie posiada tego elementu, stary olej możesz odessać przez korek wlewu.

Plan konserwacji kosiarki

Przedstawiona powyżej konserwacja kosiarki powinna być wykonywana co najmniej raz na sezon. Jednakże, aby odpowiednio zadbać o sprzęt należy pamiętać o jeszcze kilku zasadach i czynnościach konserwujących. Przedstawimy je w kilku prostych punktach:

  • Przed każdym uruchomieniem silnika sprawdź poziom oleju, uzupełnij do maksimum w razie potrzeby.
  • Po pierwszych 8 godzinach pracy wymień olej.
  • Co 8 godzin pracy lub codziennie sprawdź poziom oleju oraz oczyść powierzchnię wokół tłumika, cięgien i sprężyn.
  • Po każdych 25 godzinach pracy lub co sezon wymień olej, oczyść filtr wstępny filtra powietrza oraz naostrz i wyważ nóż tnący.
  • Co sezon lub po 50 godzinach pracy wymień olej oraz sprawdź i wyczyść chwytacz iskier, jeśli znajduje się na wyposażeniu.
  • Po każdych 100 godzinach pracy lub co sezon oczyść kartonowy filtr powietrza oraz oczyść system chłodzenia silnika.
  • Co sezon wymieniaj świece i filtr paliwa oraz sprawdź luz zaworowy.

Teraz już wiesz jak powinna przebiegać prawidłowa konserwacja kosiarki! Jeżeli poszukujesz rad dotyczących prawidłowego koszenia trawy, kliknij tutaj.