Zabiegi pielęgnacji boisk trawiastych

Odpowiednie zadbanie o murawę stadionową jest podstawą do udanej rozgrywki. Jeżeli płyta boiska jest nierówna, twarda i nieprzepuszczająca wody, może wpłynąć to nie tylko na jakość gry, ale także zwiększyć ryzyko kontuzji. Dlatego też Mr. Green Grass Sport wychodzi z ofertą profesjonalnego i kompleksowego programu, na który składają się liczne zabiegi pielęgnacji boisk trawiastych, przeprowadzane po to, aby zapewnić graczom murawę o najwyższym, światowym standardzie.

Aeracja

Na trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja, inaczej zwana napowietrzaniem, jest niezwykle ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Wykonuje się ją maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwiązaniach konstrukcyjnych. Intensywność aktywności gier i spotkań na trawie, a także zastosowanie narzędzi i urządzeń do pielęgnacji darni, przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych powoduje powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na murawie. W efekcie wpływa to negatywnie na gospodarkę wodną i powietrzną, a to skutkuje pogorszeniem jakości trawy na boisku piłkarskim.

Dzięki aeracji wzmaga się wymiana i gospodarka gazowa w glebie. W okresie wegetacji i znacznego wzrostu darni, czyli od kwietnia do września, napowietrzanie gruntu ma szczególnie korzystne działanie na rozwój źdźbeł. Wiosną i późnym latem stymuluje wzrost korzeni. Badania naukowe wykazały, że napowietrzanie zniszczonego oraz nadwyrężonego przez eksploatację podłoża sportowego wpływa pozytywnie na optymalny wzrost i procesy odnowy traw. Ponadto, systematyczna aeracja przyczynia się do obniżenia strat wynikających z nadmiernego wyparowywania wody. Co więcej, zwiększa efektywność działania nawozów oraz wpływa na podniesienie się średniej temperatury gleby w strefie korzeniowej. Zwiększa także elastyczność murawy, a także jej zdolności regeneracyjne. Trawniki, które w warstwie nośnej zawierają dużo części spławialnych i często są eksploatowane, wymagają minimum dwukrotnego napowietrzania w ciągu roku. W naszych warunkach klimatycznych najodpowiedniejszym czasem na aerację jest okres od wiosny do jesieni.

Nawożenie murawy boiska

Mr. Green Grass stosuje program nawożenia murawy sportowej 4 razy w roku. Odwiedzamy boisko piłkarskie regularnie co ok. 8 tygodni. To zapewnia trawnikowi sportowemu właściwe odżywienie, we właściwym czasie i w kontrolowany sposób. Zależnie od pory roku aplikujemy odpowiednie nawozy, dostosowane do warunków panujących na boisku.

Mieszanki nawozowe, których używamy oparte są na specjalnej, innowacyjnej formule Enhanced GRF (Gradual Release Fertilizer), dzięki której działają kilka razy dłużej i w sposób bardziej kontrolowany niż popularne nawozy do trawników. Co więcej, program zawiera świetnie zbilansowaną formułę, zapewniającą właściwe nawożenie sportowego trawnika przez cały rok. Sposób pielęgnacji i rodzaj nawozów jest dostosowany do potrzeb, w oparciu o analizę wykonaną przez eksperta z firmy Mr. Green Grass.

Podlewanie

Jak wielką rolę odgrywa właściwe nawadnianie płyty boiska najlepiej zobaczyć w okresach suszy, kiedy trawa w większości przypadków jest w bardzo złej kondycji, a doraźne podlewanie nie przynosi pożądanych efektów. Aby temu zapobiec, należy utrzymać stałą wilgotność gruntu. Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę to ok. 4 litry wody/m2, natomiast w okresie wiosennym i letnim nawet do około 7,5 – 15 litrów wody/1m2. Dobrze podlany grunt musi być wilgotny do głębokości min. 10-15 cm. Wówczas korzenie trawy mają większą zdolność do rozrastania się a sama murawa jest bardziej odporna na deptanie podczas suszy.
Aby usprawnić proces podlewania, oferujemy samojezdny wózek deszczujący, napędzany ciśnieniem wody. To niewątpliwie skuteczne i relatywnie tanie narzędzie do nawadniania wielkopowierzchniowych terenów trawiastych. Do pewnego stopnia zastępuje automatyczne systemy nawadniania, natomiast koszt wózka jest nieporównywalnie mniejszy.

podlewanie boiska

Koszenie

Koszenie należy przeprowadzać regularnie i na ściśle określoną wysokość. Największym błędem jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 3 do 3,5 cm, a w okresach suszy i zimą do 4 cm. Zaleca się koszenie nie więcej niż o 30% wysokości, co zapobiega osłabieniu trawnika.

Wałowanie

Wałowanie wykonuje się wczesną wiosną, po przeschnięciu boiska. Zabieg ma na celu dociśnięcie darni do warstwy nośnej. Zbyt częste wałowanie powoduje nadmierne zbicie warstwy korzeniowej płyty boiska, przez co do korzeni nie dochodzi woda, tlen i nawozy.

Wertykulacja

Wertykulacja polega na pionowym nacięciu darni. Płytkie cięcie trawnika ma na celu częściowe usunięcie warstwy filcu, stworzenie lepszych warunków dopływu powietrza, wody i nawozów do strefy korzeniowej. Zabieg wertykulacji powinno wykonywać się w połączeniu z piaskowaniem, a także podsiewem. Stosując wertykulację, zwiększamy elastyczność trawnika oraz przepuszczalność gleby, zagęszczonej w dolnych warstwach.
Filc jest gęsto nacinany przez noże wertykulacyjne, po czym zostaje zebrany z nawierzchni boiska. Młoda trawa zyskuje w ten sposób więcej miejsca do prawidłowego rozwoju, ponieważ woda, powietrze i substancje odżywcze mają łatwy dostęp do ich korzeni.
Maszyna usuwa filc, mech oraz chwasty. Zabieg zaleca się wykonywać w czasie sezonu wegetacyjnego, w przerwie między rozgrywkami bądź w miarę potrzeb.

wertykulacja boiska

Usuwanie lokalnych uszkodzeń

Uszkodzenia powstają na skutek miejscowego intensywnego użytkowania lub niewłaściwej pielęgnacji. Usuwanie ich polega na uzupełnieniu ubytków darnią trawnikową lub poprzez dosiew nasion, co stosuje się w przypadku małych uszkodzeń.

Szczotkowanie

Zabieg powinno się wykonywać w miarę potrzeb, zazwyczaj średnio raz w miesiącu. Szczotkowanie ma na celu usunięcie obumarłych części roślin, podniesienie zagniecionej trawy oraz oczyszczenie płyty boiska.

szczokowanie boiska

Zwalczanie roślinności konkurencyjnej

Odchwaszczanie płyty boiska ma za zadanie usunięcie niepożądanych roślin, które konkurują z właściwą, pełnowartościową trawą. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obniżenia wartości użytkowej boiska, a w skrajnych przypadkach do całkowitej degradacji. Natomiast mieszanki traw stosowane na płyty boiska są dobierane tak by były odporne na warunki fizyczne, atmosferyczne i obciążenia występujące podczas gry.
Mr. Green Grass stosuje odchwaszczanie prewencyjne wysokiej klasy środkami, dzięki czemu płyta boiska osiąga wysokie właściwości agrotechniczne i użytkowe przez cały okres wegetacji.

zwalaczanie roślinności konkurencyjnej

Dosiew trawy

Podczas intensywnego użytkowania murawy często dochodzi do występowania miejscowych, drobnych ubytków. Często też zdarza się, że na skutek niewłaściwego koszenia trawy dochodzi do rozluźnienia darni. W takich przypadkach stosujemy dosiew nasion specjalistycznymi mieszankami regeneracyjnymi.
Zabieg ten wykonujemy w połączeniu z wertykulacją, aeracją i piaskowaniem, dzięki czemu nasiona szybko kiełkują, a kępy mocno się krzewią, tworząc zwartą, gęstą darń. Stosując odpowiednie mieszanki traw, w krótkim czasie przywracamy właściwości fizyczne i techniczne płyty boiska.

dosiew trawy na boisku

Piaskowanie

W miarę użytkowania darń staje się coraz bardziej zbita i słabo przepuszczalna. Cierpi na tym trawa, a zyskują mchy, glony i chwasty. Sposobem na ten problem, a także na ciężką i gliniastą glebę jest piaskowanie trawnika. Zabieg ten polega na pokryciu jego powierzchni 3-5 milimetrową warstwą piasku. Przede wszystkim, zwiększa on przepuszczalność i porowatość podłoża, dzięki czemu pojawiają się nowe, silniejsze korzenie i rozłogi traw. Co więcej, niweluje wszelkie nierówności terenu, wygładza boisko i podwyższa poziom gruntu Powoduje to zagęszczenie murawy, a także eliminuje powierzchniową wilgotność i mazanie się gleby. Ma na celu przeciwdziałanie filcowatości traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulację przepustowości darni.
Efektem tych działań jest polepszenie i usprawnienie nawierzchni trawiastej obiektu sportowego. Piaskowanie przynosi największe efekty stosowane w połączeniu z wertykulacją, aeracją, a czasami także z wałowaniem.

piaskowanie boiska

Dziennik pielęgnacji

Mr. Green Grass, oprócz przeprowadzenia wszystkich opisanych powyżej zabiegów, prowadzi również dziennik pielęgnacji. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi właściwej pielęgnacji boiska. Analiza płyty stadionowej dokumentuje nam stan przed pielęgnacją i pozwala dobrać odpowiednie zabiegi pielęgnacji boisk trawiastych, natomiast dziennik dokumentuje przebieg poszczególnych etapów. Dzięki temu na bieżąco możemy reagować na zmieniające się warunki panujące na boisku. Dziennik pozwala odnotować wszelkie korzystne i niekorzystne czynniki wpływające na stan murawy. Pilnuje terminowości i jakości wykonywanych zabiegów przez firmę i opiekuna boiska.